SN Mühendislik

Yangından Koruma

slider slider slider
YANGINDAN KORUMA DEPARTMANI Tanıtım Yazısı

Mimari, elektrik ve mekanik açıdan yangın güvenliği bir bütün halinde değerlendirilmektedir. Revit programı, diğer disiplinlerle koordineli bir şekilde üç boyutlu tasarım yapma imkânı sunmaktadır. Oluşan tasarıma göre, OmniCadd programı ile hidrolik hesap, CFD analizi ile de yangın modellemesi yapılarak güvenilir projeler elde edilmektedir.

YANGINDAN KORUMA PROJE Hİzmetlerİ

• Kaçış Yolları

• Pasif Yangın Güvenliği

• Yangın Söndürme Sistemleri

• CFD Analizi ile Duman Kontrol Sistemi

• OmniCadd ile Hidrolik Hesap

• Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

• Acil Durum Yönlendirme

Programlar
OmniCadd

Sistemdeki boru çaplarının belirlenmesi, koruma alanı için gerekli debi ve basıncın hesaplanması yangın söndürme sistemlerinin gerekliliklerindedir. Bu doğrultuda OmniCadd hidrolik hesap programı kullanılarak minimum hata payı ile hesaplamalar güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Yangın Projelerinde CFD Analizi

Yangın ve acil durum havalandırması simülasyonu yapmak için FDS programı kullanılmaktadır. FDS, Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Kurumu(NIST) tarafından geliştirilen yangın simülasyonları için özel olarak tasarlanmış bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımıdır. Bu yöntemle tehlikeli veya ulaşılmaz bölgelerdeki akışkan davranışları, yangın sonucu oluşan duman dağılımları ve sıcaklık dağılımları görülebilmektedir. Yapılan tasarımın ve hesapların doğruluğu bu analizler ile artmakta ve henüz proje aşamasında eksikliklerin veya hataların giderilmesine imkan sağlamaktadır.