SN Mekanik

Mekanik Projeler

slider slider slider
SN Mekanİk FİRMA Tanıtım Yazısı

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) tabanlı gelişen tasarım sürecinde mimari, statik, elektrik, yangın ve çevre mühendislikleri disiplinleriyle koordineli şekilde Autodesk Revit ve Autodesk Navisworks programları kullanılarak 3 boyutlu mekanik projelendirme yapılmaktadır. Yerli ve yabancı standartlar çerçevesinde tasarlanan verimli, yenilikçi, çevre dostu sistemlerle; konforlu ve hijyenik ortam şartları oluşturulmaktadır.

Temel mühendislik hesaplamalarında ısı yalıtım raporlaması için İzoder ve TGUB, iklimlendirme tesisatları için ise Carrier HAP yazılımı kullanılmaktadır. Tasarlanan sistemlerin CFD analizi ile konfor seviyesi belirlenmekte, yatırım ve işletme maliyetleri değerlendirilerek fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Mekanİk PROJE Hİzmetlerİ

• Isı Yalıtım Raporunun Hazırlanması

• Isı Kaybı ve Isı Kazancı Hesaplamaları

• Isıtma Sistemleri Tasarımı

• Soğutma Sistemleri Tasarımı

• Havalandırma Sistemleri Tasarımı

• Sıhhi Tesisat Sistemleri Tasarımı

• Güneş Enerjisi Sistemleri Tasarımı

• Hijyenik Alan İklimlendirmesi

Programlar
İzoder ve TGUB

Bu programlarla, binaya ait yapı elemanlarının tanıtılmasının ardından binanın yıllık ısı kaybı, enerji ihtiyacı hesaplanmakta, yoğuşma miktarı tespit edilmekte ve bunların TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Yönetmeliği’ne uygunluğu kontrol edilmektedir.

Carrier HAP

Autodesk Revit programında modellenmiş olan binanın konum bilgisi Carrier HAP’a girilmekte, mahaller programda tanımlanmaktadır. Tasarım sırasında belirlenen zonlar için ideal sistem seçimleri yapılmakta ve bunun sonucunda mahal, zon ve sistem yükleri program aracılığıyla hesaplanmaktadır.

CFD Analizi

Tasarımı yapılan sistemlere ait bütün bileşenler, mahal geometrilerinden yola çıkılarak oluşturulan yapay ortamlarda küçük akıllı objeler olarak tanımlanmakta ve böylece ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri için simülasyonlar gerçekleştirilmektedir. Simülasyonlar sonucu, konfor seviyesini etkileyen mahal içi sıcaklık dağılımı, bağıl nem, hava akış profili gibi unsurlar kontrol altına alınmakta ve sistemlerin verimliliği değerlendirilerek yatırım/işletme maliyetleri optimum düzeye getirilmektedir.