SN Mühendislik

Yapı Bilgi Sistemi

slider slider slider
Yapı Bİlgİ Sİstemİ

Yapı Bilgi Sistemi, mimari ve mühendislik disiplinlerinin ortak çalışmasına olanak tanıyan dijital bir platformdur. BIM sayesinde, klasik yöntemlerle (2 Boyutlu olarak) elde edilen proje çizimleri esnasında ortaya çıkan hatalar kolaylıkla görülür ve şantiye sürecinde karşılaşılabilecek aksaklıklar önceden belirlenip, giderilebilir.

Firmamızda, Autodesk programları ile yapı bilgi sistemi modelleri oluşturulmakta, iş planlarının oluşturulabilmesi, şantiye yönetimi ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi için gerekli olan dökümanlar müşterilerimiz için sağlanmaktadır.

Yapı Bİlgİ Modellemesİ-Hİzmetlerİmİz

• BIM teknik şartnameleri oluşturma

• BIM projeleri kontrolörlüğü

• Yapı Bilgi Modellemesi

“Bir proje ofisi genellikle ya mekanik ya da elektrik projelerini yürütür. Biz iki alanı aynı çatıda toplamanın daha başarılı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Çünkü şantiyede en çok sorun çıkaran ve asıl koordinasyon gerektiren kısımlar mekanik ve elektrik tesisatlarıdır. Dolayısıyla bu iki alanın koordinasyonunu da bir iş süreci olarak tanımladık ve projenin sıfır hataya en yakın şekilde tamamlanmasını hedefledik. Bu hedefimize ilerlerken de Autodesk® Revit® MEP yazılımından destek aldık.” Seyit KAPLAN
Kurucu ve MEP Proje Koordinatörü
Müşteri Başarı Öyküleri, Autodesk